Leerplan

Tennis en Padel kennen vier prestatiebepalende factoren, namelijk techniek, tactiek, mentaliteit en conditie. Wij proberen dan ook elke speler te helpen bij al deze prestatiebepalende factoren.

 

Techniek
De techniek kun je onderscheiden in drie fasen, namelijk de voorbereidingsfase, de hoofdfase en de eindfase van de beweging. De voorbereidingsfase heeft als doel de hoofdfase optimaal voor te bereiden. Denk hierbij aan het lopen naar de bal, de manier waarop het racket wordt vastgehouden (greep) en de slagvoorbereiding (achterzwaai). In de hoofdfase wordt de eigenlijke slagbeweging opgelost. Het belangrijkste hierbij is het raakpunt: het contact tussen racket en bal. Na de hoofdfase volgt noodzakelijkerwijze de eindfase. Dit is de fase na het raakpunt. Denk hierbij aan de uitzwaai met het racket en het handhaven van de balans. Tijdens deze drie fasen wordt er gekeken naar de techniek van de leerlingen. Met welke technische aanpassingen kunnen de resultaten beter worden? Hierbij wordt er gekeken naar de greep van de leerling, het raakpunt, de armactie en de stand van het lichaam. Ook het gebruik van het lichaam, de controle van het racketblad en de timing zijn hierbij belangrijk. Wij proberen de spelers de juiste technische aanwijzingen te geven om een bepaalde doelstelling te realiseren. Er wordt dus bij elke training een doelstelling gehanteerd, die we proberen te realiseren met behulp van technische aanwijzingen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van “dwingende situaties” ( Form Follows Function). Hierbij krijgen leerlingen een uitdagende opdracht, waarbij er door de leerling zelf moet worden nagedacht. Hoe kan deze opdracht worden opgelost en dus worden gerealiseerd?

 

Tactiek
Tactiek dient om de tegenstander geestelijk en/of lichamelijk uit balans te brengen, om op deze manier volgens de spelregels de wedstrijd te winnen. Zodra er om punten wordt gespeeld, is er altijd sprake van tactiek. Een speler moet bij elke handeling een beslissing nemen. Deze beslissing wordt genomen op basis van waarnemingen en algemeen tactische wetmatigheden. Bij tactiek gaan we uit van vier tactische basisprincipes, namelijk de opstelling van een speler, de te kiezen balbaan, de bewegingen van een speler en het gedrag van de speler. Ook de bedoelingen van een speler hebben een nauw verband met de tactiek. Een speler kan een scorende bedoeling hebben, een opbouwende bedoeling om het initiatief te krijgen in een rally, een neutrale bedoeling om geen onnodige fout te maken, het voorkomen van scoren door de tegenstander en het uitlokken van de tegenstander, waarbij de tegenstander wordt “verleid” om iets te doen wat hij of zij eigenlijk zou moeten vermijden. De leerlingen worden door ons geholpen om in bepaalde spelsituaties de juiste tactische keuzes te maken. Ook hierbij wordt er bij elke training een doelstelling gehanteerd. Op welke momenten moet een leerling juist deze keuze maken, en in welke situatie moet de leerling juist kiezen voor een andere oplossing?

 

Conditie
Bij conditie behoren 5 bewegingseigenschappen, namelijk de coördinatie, kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en lenigheid. Al deze bewegingseigenschappen kun je ontwikkelen (trainen) en dit is ook essentieel bij tennis en padel. Ook binnen het werken met jeugd kan al aandacht worden besteed aan de conditionele factoren. Sterker nog, men moét ook bij deze leeftijdsgroep al aandacht besteden aan de conditionele factoren, omdat op deze leeftijd het leereffect het grootst is. Vaak zie je dat ervaring met andere sporten ook goed is voor de ontwikkeling van een tennisser, ook al doen verschillende sporten een beroep op andere bewegingseigenschappen. Wij proberen altijd aandacht te besteden aan de verschillende bewegingseigenschappen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van een coördinatieladder, waarin veel verschillende oefeningen worden geoefend.

 

Mentaliteit
Ook het mentale aspect speelt bij tennis en padel een rol en daarom besteden we ook hier aandacht aan. Dit doen we ook al bij kinderen en beginners. Door het bepalen van de moeilijkheidsgraad van een oefenvorm, de aard van de feedback door de leraar en de mate van succesbeleving, wordt er al aandacht besteed aan de sportmentaliteit van de leerlingen. Op mentaal gebied wordt er gebruik gemaakt van zes verschillende termen, namelijk toewijding (motivatie, betrokkenheid en ergens iets voor over hebben), vechtlust (willen winnen), emotionele stabiliteit (verwerken van tegenslagen), zelfvertrouwen (geloof in eigen kunnen), leiderschap (verantwoordelijkheid accepteren voor eigen daden) en intellectueel (de manier van leren). Wij proberen de leerlingen positief te benaderen met het nut van deze aspecten.

WordPress Themes